JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Uutiset
30.1.2023 12.50

Niittyk­ran­nissa innostuttiin ilmakiekosta

Ilmakiekkoa ryhtyivät pelaamaan Mari Peltokangas (vas.) sekä Paula ja Aleksi Portin, kannustusjoukoissa vasemmalta takaa Niko-Petteri Vaakanainen, Liisa Herttua, Anne Tuurinmäki ja edessä oikealla Irma Antila.

Ilmakiekkoa ryhtyivät pelaamaan Mari Peltokangas (vas.) sekä Paula ja Aleksi Portin, kannustusjoukoissa vasemmalta takaa Niko-Petteri Vaakanainen, Liisa Herttua, Anne Tuurinmäki ja edessä oikealla Irma Antila.

Toi­mi­tus

@la­pu­an­sa­no­mat.fi

La­pu­an Ke­hi­tys­vam­mais­ten Tuki ry. yl­lät­ti iloi­ses­ti uu­den ke­hi­tys­vam­mais­ten asun­to­la Niit­tyk­ran­nin väen vie­des­sään asun­to­laan muh­ke­an pe­li­pa­ke­tin.

– Ha­lu­sim­me tu­kiyh­dis­tyk­sel­lä lah­joit­taa Niit­tyk­ran­niin jo­ta­kin sel­lais­ta, mis­tä oli­si iloa kai­kil­le ja mis­tä riit­täi­si yh­teis­tä te­ke­mis­tä, vies­tit­tää yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja Pau­la Por­tin.

– Niin­pä lah­joi­tim­me sin­ne il­ma­kiek­ko­pe­lin, pa­la­pe­le­jä ja mui­ta lau­ta­pe­le­jä. Il­ma­kiek­ko­pe­li sai heti kyy­tiä, in­nok­kai­ta pe­laa­jia ja nau­rua riit­ti. Myös ala­ker­ran Niit­ty­puis­tos­ta saa­tiin pe­laa­jia mu­kaan, Por­tin iloit­see.

– Saim­me pa­lau­tet­ta, et­tä pe­lit tu­le­vat taa­tus­ti ko­vaan käyt­töön. Pe­laa­jia löy­tyy li­sää Niit­tyk­ran­nin ala­ker­ran Niit­ty­puis­ton asuk­kais­ta ja ka­ve­ri­pii­ris­tä.

Tu­kiyh­dis­tys te­kee mo­nen­lais­ta yh­teis­työ­tä ke­hi­tys­vam­mais­ten asun­to­loi­den kans­sa ja tar­jo­aa mo­nen­lai­sia vi­rik­kei­tä. Tar­jol­la on lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa muun mu­as­sa kul­je­tus ys­tä­vän­päi­vän­tans­sei­hin Här­mään.

– Li­säk­si jär­jes­täm­me vuo­sit­tain Hal­lo­ween-ka­ra­o­ke­tans­sit Haa­pa­kos­ken nuo­ri­so­ta­lol­la, käym­me joka kesä mu­siik­ki­ta­pah­tu­ma Ylis­fes­ta­reil­la No­ki­al­la isol­la lin­ja-au­tol­la ja teem­me laa­vu­ret­kiä mak­ka­ran­pais­ton ja kah­vien mer­keis­sä, Por­tin lu­et­te­lee.

Yh­dis­tyk­sen hal­li­tuk­ses­sa Por­ti­nin li­säk­si toi­mi­vat sih­tee­ri-ra­has­ton­hoi­ta­ja Han­na Luh­ta­la, Tai­na Saa­re­la, An­ne Tuu­rin­mä­ki, Niko-Pet­te­ri Vaa­ka­nai­nen, Ir­ma An­ti­la, Jen­ni Nie­mi­nen, Jon­na-Ma­ria Hau­ta­la ja Tom­mi Ilk­ka.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?